Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www.karppasja.pl/modules/mod_menu/helper.php on line 97

 

... i już po wspaniałej imprezie, która  na stałe wpisze się w kalendarz RKK.

Wszystkim jeszcze raz dziękuję za wpaniałą atmosferę i swpólną zabawę.

Teraz czas na gratulację za wszystkie złowione ryby i dla Michała Ratajczak za tytuł MIstrza Klubu RKK 2016.

Podziękowania również dla Andrzej Kosmacza

(zeszłorocznego MIstrza Klubu)

za profesjonalne zorganizowanie zawodów) 

teraz pałeczkę organizatora Andrzej przekaże Michałowi :)

 

 

 

 

..................................................................................................................................................................................

 

Już 23 września będziemy rywalizować o tytuł Mistrza Klubu - RKK 2016 na "Łowiski Rybienic"

http://www.rybieniec.pl

tegoroczne zawody organizuje Andrzej Kosmacz, nasz nowy klubowicz. Poniżej regulamin zawodów i informacje o przebiego zawodów...

Zawody o MISTRZA Rakoniewickiego Klubu Karpiowego 2016

Łowisko Rybieniec

Termin zawodów 23-25.09.16

 

Program zawodów:

Zbiórka piątek godzina 10.00

Regulamin zawodów 10.00 – 10.15

Omówienie stanowisk 10.15 – 10.30

Losowanie stanowisk 10.30 – 11.00

Rozpoczęcie wędkowania 13.00

Zakończenie niedziela godzina 10 - 11.00

Oficjalne zakończenie zawodów z wręczeniem pucharów i nagród Niedziela 11.30

Regulamin:

 1. Organizatorem zawodów jest Rakoniewicki Klub Karpiowy
 2. Każdy  łowi maksymalnie na dwie wędki, zestaw może być wyposażony tylko w jeden hak i jeden włos
 3. Przynęta dowolna, lecz na włosie, wykluczając wszelkiego rodzaju przynęty zwierzęce   
 4. Klasyfikujemy tylko karpia i amura od 3kg
 5. Zezwala się na nęcenie każdym rodzajem zanęty lecz bez chleba, ziemniaków, czy surowego ziarna, nęcić można od razu po przybyciu na wylosowane stanowisko
 6. Wchodzenie do wody jest zabronione za wyjątkiem uzasadnionej sytuacji w której bezpieczeństwo zawodnika/sprzętu lub ryby jest zagrożone (podebranie ryby, uszkodzenie sprzętu itp.) (uwaga na glinę, która pod ciężarem człowieka może się zapaść)
 7. Dozwolone jest używanie modeli pływających  
 8. Zezwala się na pływanie środkami pływającymi natomiast, obowiązkowo zachowujemy szczególną ostrożność oraz przestrzegamy wszelkich zasad bezpieczeństwa dotyczących pływania, do uczestników zawodów należy obowiązek uzupełnienia środka pływającego w niezbędny ekwipunek zgodnie z obowiązującymi przepisami, który pozwoli na pełne bezpieczeństwo podczas całodobowego pływania – odpowiedzialny jest za to zawodnik (zwrócić uwagę na pływanie głównie na płyciznach przy wyspach na wbite w wodzie rury)
 9. Każde wypłynięcie środkiem pływającym obowiązkowo w kamizelce lub w kapoku każdego wypływającego (organizator kamizelek nie zapewnia),
 10. Zabrania się wypływania w woderach lub spodnio butach
 11. Wypłynięcie zawodnika/zawodników  może odbyć się tylko i wyłącznie z asekuracją innego zawodnika na brzegu
 12. Zabrania się łowienia ze środków pływających, dopuszcza się holowania ryb
 13. Zezwala się na pomoc innych zawodników podczas sondowania i stawiania markerów przed rozpoczęciem łowienia
 1. Dopuszcza się stawianie tylko markerów tyczkowych  (max 2 na team)
 2. Zezwala się na pomoc w podbieraniu ryb z brzegu jak i z pontonu innych zawodników (pomoc w podbieraniu nie może oznaczać holowania)  
 3. Wymagana jest mata karpiowa typu kołyska lub wanna

                  - podbierak min 90cm ramie 

                  - przypon strzałowy min 10 m grubości min 50 lb

 1. Podczas trwania zawodów, minimum jeden z zawodników musi przebywać na swoim stanowisku
 2. Złowione ryby do momentu ważenia należy przechowywać w worku karpiowym w wodzie, 1 worek jedna ryba
 3. Ryby wyciągamy z wody tylko i wyłącznie za pomocą podbieraka
 4. Każdorazowo odkażamy rany po ukłuciu haczyka
 5. Ryba zacięta tuż przed końcem zawodów jest klasyfikowana nawet po zakończeniu zawodów pod warunkiem, że zostanie wyciągnięta do 15 minut po końcowym sygnale, takowy fakt winien zostać zgłoszony od razu do sędziego nie później niż o godzinie 10.00
 6. Zawody rozstrzyga suma masy złowionych ryb przez poszczególnego zawodnika , w razie takiego samego wyniku o zwycięstwie decyduję największa wagowo ryba, w razie takiej samej największej wagi decyduje kolejna największa itd.
 7. Zezwala się na dojazd samochodu na stanowisku w celu rozładowania i załadowania sprzętu,  podczas zawodów samochód parkujemy w miejscach do tego celu wyznaczonych
 8. Na stanowisku podczas zawodów oraz po zakończeniu zostawiamy porządek
 9. Wszystkie złowione ryby wracają do wody
 10. Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz zakaz zażywania wszelkich środków odurzających
 11. W uzasadnionych sytuacjach, organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu przed, lub w trakcie trwania zawodów, o czym niezwłocznie poinformuje biorące udział w zawodach zespoły
 12. W przypadku nie przestrzegania regulaminu, umyślnego zakłócania porządku oraz nagannego zachowywania się organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika lub drużynę bez zwrotu jakichkolwiek kosztów
 13. W przypadku nagłych zdarzeń lub bardzo nie sprzyjających warunków atmosferycznych organizator ma prawo skrócić czas trwania zawodów. W takich przypadkach o wynikach będzie decydowała chwila przerwania zawodów.
 14. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uczestników w zawodach, to zawodnicy oraz osoby towarzyszące biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilną w związku z ewentualnymi zdarzeniami zagrażającymi ich życiu lub zdrowiu, uczestnicy, rodziny oraz ich pełnomocnicy nie mogą rościć sobie jakichkolwiek praw w przypadku nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie odpowiada za ewentualne nieszczęśliwe wypadki zawodników oraz osób towarzyszących, podczas trwania zawodów.
 15. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na łowisku, zniszczenia dokonane przez zawodników lub osoby trzecie oraz za wypadki losowe zaistniałe w trakcie zawodów, każdy zawodnik odpowiada za siebie
 16. Zawodnicy wyrażają zgodę na publikacje materiałów, zdjęć, danych osobowych oraz wyrażają zgodę na udostępnienie zdjęć sponsorom na potrzeby reklamowe
 17. Zwracam szczególną uwagę na bezpieczeństwo!!!
 18. Wszelkie ewentualne protesty, przyjmowane będą od razu po zajściu zdarzenia do Andrzej Kosmacz lub Paweł Michalczak ,  ewentualne protesty po zakończeniu zawodów nie będą brane w ogóle pod uwagę.
 1. Udział w zawodach oznacza zapoznanie się i akceptacja regulaminu zawodów

 

Losowanie:

 1. Stanowisk jest tyle ilu zawodników , osoba  losująca stanowisko wyciąga tylko jeden los,  losowanie jest wiążące
 2. W pierwszej kolejności z pierwszego pojemnika będziemy losować numerek, który będzie oznaczał kolejność losowania
 3. Następnie osoba  będzie losować numer stanowiska

Ważenie:

 1. Ryby w ciągu dnia ważymy o godzinie 9.00 - 10.00 oraz 18.00 – 19.00, amur oraz karpie powyżej 18kg ważymy na telefon, w nocy nie ważymy, wyjątkiem jest amur, którego ważymy od razu bez względu na godzinę połowu w przypadku dużej ilości złowionych ryb przez daną osobe  między ważeniami dopuszcza się ważenie na telefon
 2. Ryba ważona jest w worku organizatora, następnie odliczana zostaje waga worka (waga stała ustalona przy pierwszym ważeniu) i do karty połowu wpisana zostaje waga samej ryby
 3. Ryby ważymy wagą organizatora, każdy zawodnik po zważeniu podpisuje się na karcie połowu, jednoznacznie akceptując wpis do karty, po odejściu sędziego nie ma żadnych zmian/reklamacji w razie awarii wagi zostanie użyta waga rezerwowa
 4. Sędziami są wyznaczeni zawodnicy i to oni wspólnie stanowią komisję sędziowską, która po zważeniu wraz z zawodnikiem podpisuje się na karcie połowu (ryba nie może być zważona tylko przez jednego sędziego).   

- aparat - zdjęcia

Pierwsza / ostatnia ryba – telefon do mnie (telefon dopiero po wyciągnięciu z wody)

Rozbijanie obozowiska – zwrócić uwagę na świeżo posianą trawę!!!

Pływanie – bezpieczeństwo i asekuracja z brzegu